BUILDING INFORMATION MODELING

Proiectare BIM

Eficență, inovație, transparență, h4l, home 4 life, casa pentru viata, cartierul care insufleteste viata, apartament de vanzare, proiectare BIM

Cum se construiește un cartier, te-ai întrebat vreodată? Procesul este foarte complex și presupune colaborarea a multor profesioniști din echipe diferite: biroul de arhitectură, echipa de ingineri de structură, echipa de ingineri de instalații (curent, apă, căldură), echipa constructorului, echipa de design interior, furnizorii de soluții tehnice sau materiale, echipa de management de proiect care asigură și managementul calității. În trecut toate aceste entități lucrau în același proiect, dar cu planșe, măsurători, adnotări proprii, prezentate celorlați doar în întâlnirile de lucru.

Pentru a crește armonizarea echipelor, pentru a simplifica procedurile și pentru a comunica în timp real, astăzi, se folosește proiectare BIM, care permite tuturor entităților sa lucreze in timp real pe aceleiași schițe.

Schimbul de informații între părțile implicate în procesele de proiectare și construcție a unei clădiri este un punct foarte important care influențează în mod direct rezultatul final. Dacă până acum ceva timp informațiile circulau pe hârtie, riscându-se astfel pierderea sau deteriorarea materialelor, acum tehnologia permite o siguranță mult mai mare în transferul de date și informații și chiar ușurează colaborarea.

Ce înseamnă proiectare BIM?

Cu o istorie mai mare de 10 ani, folosit mai ales în țările vest și nord europene, BIM (Building Information Model) este o suită de tehnologii și procese bazate pe modelare 3D care oferă profesioniștilor din arhitectură, inginerie și construcții instrumentele necesare pentru a putea proiecta, planifica, construi și gestiona mai eficient clădirile. 

Practic, arhitecții, inginerii de structură, de instalații, constructorul, dezvoltatorul și chiar designerii de interior lucrează pe același model 3D într-un proces amplu de colaborare. Crearea unui model digital, care să conțină toate informațiile despre clădire, la care fiecare membru al echipei să aibă acces, are nenumărate beneficii, cel mai important fiind înlăturarea riscurilor ce pot apărea în fiecare etapă a proiectării sau construcției.

BIM nu este numai un software de modelare 3D. Acesta poate îngloba o cantitate foarte mare de informații despre toate elementele angrenate în procesele de proiectare și construcție. Tehnica de proiectare BIM permite o abordare mult mai dinamică și sincronizată a tuturor celor implicați, de la proiectant și ingineri, la constructor și dezvoltator. De asemenea, cu ajutorul acestuia se pot integra nu doar date despre proiect și materiale, ci se poate urmări întreaga cronologie a construcției.

Din păcate, în România există foarte puține clădiri care au fost construite folosind această tehnologie de proiectare, deși în ultimii 5 ani aceasta a devenit un standard de calitate a construcției în țările dezvoltate. De exemplu, Marea Britanie a adoptat în aprilie 2016 o lege care impune ca standard al construcției folosirea proiectării BIM Nivelul 2 (nivelul 0 – lipsa totală de colaborare între entități, nivel 1 – un amestec de proiectare 3D pentru concept și 2D pentru documentație și informații, nivel 2 – caracterizat prin colaborare extinsă între entități și folosirea exclusivă a modelării 3D).

Avantajele folosirii tehnicii de proiectare BIM

1. Colaborare și comunicare
Proiectarea BIM permite, în primul rând, o mai bună colaborare și comunicare între părțile implicate în procesele de proiectare și construcție. Pentru că practic se lucrează pe aceeași modelare 3D, atât arhitecții, cât și inginerii și constructorii pot partaja și urmări datele în timp real. Astfel, comunicarea se face mult mai eficient, toate barierele fiind înlăturate.

2. Coordonare
Datorită colaborării extinse, are loc o mai bună coordonare a achizițiilor, subcontractanților, furnizorilor și nu numai. Cu ajutorul BIM se pot evita schimbările de ultim minut, problemele neprevăzute.

În plus, un mare avantaj prin proiectare BIM este că poate fi folosit pe șantier, permițându-le astfel contractorilor să vizualizeze planurile actualizate și să compare ceea ce este în realitate cu ceea ce este în planurile 3D. Având acces tot timpul la modelarea 3D, aceștia pot întâmpina eventualele probleme care apar pe șantier și astfel nu mai pierd timp pentru a găsi soluții la fața locului.

De asemenea, cu ajutorul proiectării BIM, șantierele devin locuri de muncă mai sigure, echipele de lucru fiind în siguranță în toate etapele construcției. Totodată, întregul proces de construcție poate fi documentat prin proiectare BIM pentru a se respecta toate măsurile de siguranță și pentru a întâmpina eventualele erori.

3. Reducerea riscurilor
Riscurile de orice natură sunt reduse aproape de 0. Având în vedere cantitatea de informații despre proiect pe care BIM o poate îngloba, coordonarea în timp real a datelor care sunt stocate într-o singură bază de date la care toți contractorii au acces, se reduce posibilitatea de a apărea conflicte între informații.

4. Reducerea costurilor
Un studiu arată că folosirea tehnicii de proiectare BIM în Marea Britanie, în 2013, a dus la economisirea a peste 804 milioane de lire în domeniul construcțiilor. Reducerea costurilor per total este un beneficiu major adus prin proiectare BIM.

5. Reducerea timpului
Eliminarea riscurilor și reducerea costurilor generează împreună și scăderea timpului alocat ridicării construcției. De asemenea, coordonarea între echipele de lucru și faptul că modelarea 3D este accesibilă de oriunde, chiar și de pe șantier, elimină timpul pierdut cu documentația sau transferul de informații între părțile implicate în procesele de proiectare și construcție.

În plus, prin intermediul BIM se detectează automat eventualele conflicte între elemente. De exemplu, se elimină din start posibilitatea unei erori de proiectare al cărei rezultat ar duce la întârzieri majore (ex. inginerii de instalații nu vor intra în conflict cu inginerii de structură). Modelarea 3D asigură și o potrivire perfectă a tuturor elementelor. Practic, toate elementele devin piese ale unui puzzle imens, fiecare având locul lui bine definit încă de la început.

6. Calitatea construcției
Deși utilizarea BIM în procesele de proiectare și construcție are avantaje majore, se poate observa, de asemenea, o creștere a calității construcției. Datorită calculelor automate, proiectării 3D și a cantității de date despre proiect, structura clădirii, dar și construcția în sine va avea o calitate ridicată și chiar o rezistență seismică mai mare.

Proiectarea BIM încă nu este folosită la scară largă în România, dar aceasta a dovedit în țările în care este folosită că este aproape indispensabilă. Reducerea costurilor, a timpului de lucru, a riscurilor, coordonarea mai eficientă a arhitecților, inginerilor și constructorilor au dovedit că folosirea Building Information Modeling reprezintă viitorul în domeniul construcțiilor.

Acest articol există și în limba engleză aiciBIM design